نمایه سازی رایگان تمامی مقالات در مرجع دانش ایران و اختصاص کد coi

تاریخ ثبت: 1400/01/22

نظر به سطح علمی بالای کنفرانس طبق ادوار گذشته تمامی مقالات پذیرفته شده در  پایگاه سیویلیکا - کنسریوم محتوی ملی به صورت رایگان نمایه خواهند شد و به تمامی مقالات کد اختصاصی coi تعلق خواهد گرفت.